HEMINDUSTRIRÅVARORTHULICAKONTAKT


Produkter för industrin

Natriumnitrat från Chile är en naturlig produkt som passar väl in i Kemica AB's koncept för miljön. Användningsområden är bland annat  glastillverkning, sprängämnestillverkning, vitrösa emaljer, keramik och värmebehandling av metaller.

      

 

Fem viktiga skäl till varför industrin använder natriumnitrat från Chile

Hög Kvalitet

Natriumnitrat raffineras ur nitratfyndigheter som finns i Atacama öknen i norra Chile. Dessa nitrater förekommer vanligen som "caliche" och utgör toppen av den sandiga berggrunden i denna region, vilken är bunden av klorider och nitrater. Nitratmalmen är 6 till 20 meter djup, så vanliga dagbrott används vid utvinning.
Nitraterna tas till en processanläggning där den krossas och siktas före behandling enligt Guggenheim-metoden. "Calichen" löses först i vatten för att separera olösliga föroreningar varefter lösningen steg för steg kristalliseras.
Det sista steget utgör tvättning, centrifugering och torkning till olika salter av vilka natriumnitrat och jod är de viktigaste.
Den kommersiellt sålda "tekniska kvaliteten" av natriumnitrat för industriella behov har ett garanterat min. värde av 98,05 % av natriumnitrat. Produkten kan raffineras till ytterligare renhet om marknadskraven finns.

Lätt att lagra och hantera

Den färdiga produkten går med järnväg till kusten varifrån den skeppas i bulk till centrala distributionslager runt om i världen där den säckas i enlighet med kundernas krav i 20 kg, 50 kg säckar eller storsäckar.

Korta Leveranstider

Kemica AB har ett utvecklat nät av lagerställen och väl fungerande båt, järnvägs- och lastbilstrafik, som ger tidsmässigt och kostnadsmässigt effektiva transportlösningar. Vi kan leverera varan varhelst i Skandinavien inom sju dagar efter order.

Teknisk service

Med våra chilenska huvudmän kan vi omedelbart assistera i frågor som rör natriumnitratens tekniska egenskaper och användningsområden

Brett användningsområde

Med sin höga kvalitet erbjuder chilensk natriumnitrat möjligheter för olika typer av användningsområden som glastillverkning, sprängämnestillverkning, vitrösa emaljer, keramik, värmebehandling av metaller m.m.

 

Vi belyser här några av användningsområdena för en pålitlig, stabil oxiderande agent som ger bättre slutprodukter.

 

Sprängämnen

Natriumnitrat oxiderar tillsammans med amoniumnitrat och dieselolja till ett billigt, säkert och högdensitets sprängämne för gruvindustrin.

Pyroteknik

Blandat med magnesiumpulver och bindemedel fungerar natriumnitrat som oxiderande agent i färgsprakande fyrverkerier och ger även nödraketer dess färg.

Träkolsbriketter

Med tillsats av natriumnitrat får man en långsammare förbränning med jämnare värmedistribution.

Reningsverk

Spillvatten som innehåller organiskt material bibehåller en optimal syrenivå för aerobiska bakterier, som sönderdelar organiska spillprodukter på naturlig väg.

Keramik

Natriumnitrat är en vanlig källa för natriumoxid som tillsammans med SiO2 och B2O3 bildar glasliknande material som innehåller silikater och borater. Na2O väljs därför att det ger hårdhet, vattentålighet etc.

Vitrösa emaljer

Basen i emaljer är en glasliknande substans som kallas "frits". Om man använder natriumnitrat i denna process sänks fusionstemperaturen.

Glas

Som oxiderande agent förhindrar natriumnitrat förluster av de dyrbara selenet och nickeln. Genom att natriumnitrat har lägsta smälttemperaturen av råmaterialen som används, accelererar natriumnitraten hela batchens smältning. I kombination med arsenik eller antimontrioxid tar natriumnitrat bort gasbubblor från glassmältan.

Farmakologi

Natriumnitrat assisterar vid fermentering av antibiotika.

Metallbearbetning

Inom metallindustrin används natriumnitrat bl.a.
i saltbad för att förändra molekylstrukturen hos metallen för att öka hårdhet, dragstyrka och färg.
i återvinningsprocesser för att mjukgöra bly och reducera tenn.

Snösmältning

Fungerar på gator och vägar ned till en temperatur av -7 oC.

Klister

Natriumnitrat används vid framställning av stärkelsebaserade, kallvatten klister - tapetklister - speciellt för förklistrade tapeter.

Blekning

Blandad med natriumklorat kontrollerar natriumnitraten bildandet av överskott av klordioxidgas.

Rengöring

Tillsammans med kaustiksoda blir natriumnitrat vår vanliga "propplösare" i diskbänkar och avlopp. Natriumnitraten kontrollerar värmeutvecklingen.

 


© 
Kemica AB. All Rights Reserved.
Text, graphics, and HTML code are protected by International Copyright Laws,and may not be copied, reprinted,
published, translated, hosted, or otherwise distributed by any means without our explicit permission.